Voorwaarden die gesteld worden voor begeleiding.

Bij ADHD-Praktijk ben je ook welkom zonder diagnose. Om een afspraak te maken hoef je ook geen doorverwijzing te hebben. Of je wel/geen medicatie gebruikt, mag je zelf bepalen. Dit is geen voorwaarde om deel te mogen nemen aan een training of coaching. 

Voor zorg in de GGZ zijn er bepaalde voorwaarden waar aan voldaan moet worden, voor dat je een behandeling kan krijgen. Je hebt een doorverwijzing nodig van de huisarts. Voor behandeling heb je een diagnose nodig of moet je een diagnose laten stellen. Je mag aan sommige trainingen/begeleiding alleen deelnemen als je medicatie neemt.

Aanvliegroute cognitief vs onderbewust en op harts- en zelfs zielsniveau. 

In de reguliere zorg wordt er over het algemeen probleemgericht gewerkt. Wat zijn de symptomen? Wat zijn de problemen waar je tegen aan loopt? Waar loop je vast? Hoe komt het dat je vast loopt? Hoe denk je dan? Verder is de aanpak over het algemeen cognitief, gericht op je ratio. Over het algemeen door het geven van psycho-educatie, timemanagement en cognitieve gedragstherapie. 

Ik werk juist vooral oplossingsgericht. Wat werkt wel? Wanneer lukt het wel? Hoe haakt je brein wél aan? Wat is jouw gebruiksaanwijzing om je brein aan te laten haken en goed te functioneren? Hoe kan je positief en oplossingsgericht denken? Ik werk op een diepere laag, namelijk op onderbewust niveau en zelfs op harts- en zielsniveau. Hierdoor zijn de trajecten vaak een stuk korter en duurzamer. 95 % van je gedrag is namelijk onderbewust. Dus als je daarmee werkt levert dat hele mooie, diepgaande en vaak snelle resultaten op. Door te werken met o.a. hypnotherapie, energetisch werk en kunnen we op een snelle, diepgaande manier blokkades, energieslurpende en onnodige processen opruimen en je systeem een reset geven. Daarnaast kunnen we zo ook de benodigde helpende processen versterken. Waardoor je direct meer in flow bent en het snel een stuk beter en rustiger voor je wordt. 

Vaste protocollen vs unieke aanpak 

In de reguliere zorgen wordt er over het algemeen gewerkt volgens vaste protocollen. Eerst moet er een diagnose gesteld worden en daarna volgt over het algemeen een standaard behandeling. De standaardbehandeling bestaat uit: medicatie, psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie, ADHDtraining of -coaching. Vaak worden er standaard vaardigheden aangeleerd zoals timemanagement. Andere begeleiding is vaak (gebaseerd op) cognitieve gedrags therapie. Er wordt over het algemeen weinig rekening gehouden met iemands achtergrond en ervaring etc.

Iedereen is uniek en verdient een unieke aanpak. Dat is mijn uitgangspunt. Bij ADHD-Praktijk worden de uitgangspunten en de doelen in de intake besproken. Alle sessies gebeuren in volledige afstemming. Daarna zoeken we uit wat jouw unieke gebruiksaanwijzing is. Wat werkt voor jou? Waar haakt jouw brein bij aan? Met hypnotherapie kunnen we in je onderbewustzijn nieuwe programma's zetten of gevolgschade uit het verleden verwerken en loslaten. Met IEMT kunnen we negatieve emoties als angst, denkbeeldige blokkades, stress en depressie neutraliseren. Zodat je weer fris en goede moed overnieuw kan beginnen zonder ballast. Je gedrag wordt daardoor blijvend veranderd omdat je onderbewustzijn voor 95% je gedrag bepaalt. 

Wachttijd versus geen wachttijd

In de reguliere zorg is een wachttijd van drie-zes maanden heel gebruikelijk.

Bij ADHD-Praktijk kan over het algemeen binnen ongeveer 2 weken een afspraak gemaakt worden.

Vergoeding van de kosten door de zorgverzekering.

De investering die je doet bij ADHD-Praktijk voor de coaching wel of niet in combinatie met IEMT en/of hypnotherapie wordt niet vergoed. Wij kiezen er heel bewust voor om buiten de huidige systemen te werken en omdat werken volgens protocollen en richtlijnen onze bewegingsruimte zouden kunnen beperken. Onze begeleiding is maatwerk, volledig afgestemd en holistisch.

Alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Er moet wel worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • Er is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten alleen, zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.
  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist. In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ). Een verwijzing is één jaar geldig Voor vervolgbehandelingen die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

 

 

Designed by Walraven WebWerk