Vergoeding van de kosten door de zorgverzekering.

Alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Er moet wel worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • Er is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten alleen, zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.
  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist. In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ). Een verwijzing is één jaar geldig Voor vervolgbehandelingen die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

De kosten bij ADHD-Praktijk voor de coaching wel of niet in combinatie met IEMT en/of hypnotherapie wordt niet vergoed

Voorwaarden die gesteld worden voor begeleiding.

Voor zorg in de GGZ zijn er bepaalde voorwaarden waar aan voldaan moet worden, voor dat je een behandelinkg kan krijgen. Je hebt een doorverwijzing nodig van de huisarts. Voor behandeling heb je een diagnose nodig of moet je een diagnose laten stellen. Je mag aan sommige trainingen/begeleiding alleen deelnemen als je medicatie neemt.

Bij ADHD-Praktijk ben je ook welkom zonder diagnose. Hiervoor hoe je ook geen doorverwijzing te hebben. Of je wel/geen medicatie gebruikt, mag je zelf bepalen. Dit is geen voorwaarde om deel te mogen nemen aan training of coaching. 

Probleemgericht vs oplossingsgericht

In de reguliere zorg wordt er over het algemeen probleemgericht gewerkt. Wat zijn de symptomen? Wat zijn de problemen waar je tegen aan loopt? Waar loop je vast? Hoe komt het dat je vast loopt? Hoe denk je dan? 

Ik werk juist vooral oplossingsgericht. Wat werkt wel? Wanneer lukt het wel? Hoe haakt je brein wél aan? Hoe komt dat? Hoe krijgen we dat vaker voor elkaar? Hoe kan je positief en oplossingsgericht denken? Ook de hypnotherapie en IEMT sessies zijn gericht op waar je naar toe wilt in plaats van gericht op het probleem. Deze methodes kunnen op een snelle, diepgaande manier blokkades, energieslurpende en onnodige processen opruimen. Daarnaast kunnen we zo ook de benodigde helpende processen versterken. Waardoor het direct al een stuk beter en rustiger voor je wordt. 

Werken op bewustzijnsniveau / ratio vs gevoelsniveau / onderbewust niveau

Behandeling in de reguliere zorg is vaak gebaseerd op cognieve gedragstherapie of vaardigheden zoals timemanagement. ADHD-praktijk werkt meer met overtuigingen, waarden, identiteitsniveau. Met IEMT en hypnotherapie werk ik rechtstreeks op gevoelsniveau/onderbewust niveau. Hierdoor zijn de trajecten vaak een stuk kortet en duurzamer.

Vaste protocollen vs unieke aanpak 

In de reguliere zorgen wordt er over het algemeen gewerkt volgens vaste protocollen. Eerst moet er een diagnose gesteld worden en daarna volgt over het algemeen een standaard behandeling. De standaardbehandeling bestaat uit: medicatie, psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie, ADHDtraining of -coaching. Vaak worden er standaard vaardigheden aangeleerd zoals timemanagement. Andere begeleiding is vaak (gebaseerd op) cognitieve gedrags therapie. Er wordt over het algemeen weinig rekening gehouden met iemands achtergrond en ervaring etc.

Iedereen is uniek en verdient een unieke aanpak. Dat is mijn uitgangspunt. Bij ADHD-Praktijk worden de uitgangspunten en de doelen in de intake besproken. Daarna zoeken we uit wat jouw unieke gebruiksaanwijzing is. Wat werkt voor jou? Waar haakt jouw brein bij aan? Met hypnotherapie kunnen we in je onderbewustzijn nieuwe programma's zetten of gevolgschade uit het verleden verwerken en loslaten. Met IEMT kunnen we negatieve emoties als angst, denkbeeldige blokkades, stress en depressie neutraliseren. Zodat je weer fris en goede moed overnieuw kan beginnen zonder ballast. Je gedrag wordt daardoor blijvend veranderd omdat je onderbewustzijn voor 95% je gedrag bepaalt. 

Wachttijd versus geen wachttijd

In de reguliere zorg is een wachttijd van drie maanden heel gebruikelijk.

Bij ADHD-Praktijk kan over het algemeen binnen 1 à 2 weken een afspraak gemaakt worden.

Individuele coaching

ADHD / ADD is vergelijkbaar met een slecht geolied apparaat met verschillende functies. Sommige functies doen het geweldig, maar andere functies kosten enorm veel moeite en werken slecht. het apparaat kan uiteindelijk overbelast raken en kapot gaan. Tijdens de sessies bekijken we hoe we het apparaat kunnen oliën en optimaliseren. Lees meer >>

Groepstraining

Wat een feest van herkenning in een groep. "Ik ben dus niet gek of raar". Dit is vaak wat ik terug hoor in een groepstraining. En nee, ik kan je nu al zeggen: je bent zeker niet gek of raar! Door in een groep te werken maak je gebruik van elkaars sterktes en zwaktes. Naast je eigen proces leer je ook ontzettend veel van de processen bij de ander. Lees meer >>

Designed by Walraven WebWerk